"V peknej a kreatívnej záhrade je skrytá inteligencia človeka."